Nabídka pojištění

Pojištění osob - životní pojištění, úrazové pojištění, termínované vklady

Pojištění osob

životní pojištění, úrazové pojištění, termínované vklady

Tato pojištění je možné sjednat pro všechny věkové skupiny. Termínované vklady s dobrým zhodnocením je možné sjednat až na 8 let s tím, že je po roce možno vybrat, aniž je uplatňováno jakékoliv krácení. Dále můžu nabídnout pojištění cestovních výloh a úrazové pojištění v zahraničí ať již na Evropu, nebo na celý svět.. Klienti ocení zejména roční karty léčebných výloh na Evropu, které je možné sjednat za velmi výhodných podmínek. Děti do 6-ti let, které cestují s rodiči mají toto pojištění zcela zdarma.

Pojištění vozidel - povinné ručení a pojištění havarijní

Pojištění vozidel

povinné ručení a pojištění havarijní – pro všechny typy vozidel

Kooperativa pojišťuje vozy při havárii na novou cenu, což již ocenilo mnoho spokojených klientů. U pojištění zohledňuji bonus, který je možné uplatnit, i když jej klient získal u jiné pojišťovny. Dále využívám obchodních slev, abych klienta zvýhodnila. Motorová vozidla pojišťuji jak pro občany, tak pro podnikatele.

Pojištění majetku občanů

Pojištění majetku občanů

pojištění nemovitostí – rodinných domů, bytových domů, bytů v osobním vlastnictví, chat a chalup

Dále zařízení domácností – veškeré vybavení včetně elektroniky, cennosti, sbírky. Pojistná rizika jsou následující – proto komplexnímu hromadnému živlu tj. požár, výbuch, blesk, povodeň nebo záplava, bouřlivý vítr, krupobití, sesuv půdy, pád stromu, náraz dopravního prostředku, pád letadla, poškození vodou z vodovodních zařízení a médiem vytékajícím z hasicích zařízení, dále krádež, loupež vandalismus, poškození skel, zatečení střechou i okny,přepětí a podpětí v síti. Pojistit je možno i veškeré vedlejší budovy – oplocení, zahradní altány, bazény apod.

Pojištění malých a středních podnikatelů

Pojištění malých a středních podnikatelů

Pojištění majetku občanů – nemovitosti, vlastní movité věci v majetku podnikatelů, zásoby, cizí věci užívané, odpovědnost podnikatelů – škody, které podnikatel nebo jeho zaměstnanci způsobí třetí osobě svou činností. Pojištění finanční hotovosti. Pojištění je možné sjednat živelní- tedy všechna živelná rizika a dále krádež, loupež vandalismus na pojišťovaném majetku podnikatele.

Pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

důležité pojištění na škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli

Pojištění zahrnuje jak škody způsobené na majetku zaměstnavatele, tak i případně na majetku zákazníka. Dále škody, které zaměstnanec způsobí na autě zaměstnavatele při řízení tohoto referentského vozidla.

Ráda Vám cokoliv poradím - můžeme se sejít u mě v kanceláři.